Loading…

วัตถุดิบซูชิ ราคาส่ง โอเอชิฟู้ดส์

09-4282-6295, 06-5532-8944
oashifood@hotmail.com

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หมึกเส้นกิมจิ วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น วัตถุดิบอาหารสด  อาหารญี่ปุ่น  ซูชิ  วัตถุดิบซูชิ  อาหารสด  เครื่องปรุงรส

ชื่อสินค้า: หมึกเส้นกิมจิ

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก